Ванредна скупштина 19.09.2016.године

Записник са ванредне седнице скупштине акционара одржане 19.09.2016. године

Ванредна скупштина 05.07.2016.године

Позив на седницу 05.07.2016. године

Предлози одлука са образложењем

Пуномоћје – гласачки листић

Записник са ванредне скупштине акционара 05.07.2016 године

Извештај са ванредне седнице 05.07.2016. године

Редовна скупштина 2016.године

Записник са редовне скупштине акционара 2016. године

Ванредна седница 31.05.2016.године

Извештај о одржаној ванредној седници 31.05.2016.

Записник са седнице 31.05.2016. године

Акције „Огрев“ а.д. Зрењанин

Обавештење о намери преузимања

Извештај о преузимању акција

Обавештење о значајном учешћу

Понуда за преузимање акција

Обавештење запосленима о понуди за преузимање акција Огрев АД

Скраћени текст понуде за преузимање акција Огрев АД

Образац МУ

Годишња скупштина 2016.

Годишњи извештај о пословању за 2015. годину

Позив

Пуномоћје – гласачки листић

Годишњи извештај о пословању

Извештај ревизора о финансијским извештајима за 2015. годину

Финансијски извештај за 2015. годину

Ванредна скупштина 31.05.2016. године.

Позив

Пуномоћје-гласачки листић

Обавештење о начину утврђивања цене акција које су предмет принудног окупа

Годишњи извештај о пословању за 2013. годину

Годишњи извештај о пословању за 2014.годину

Годишњи извештај о пословању за 2015. годину

Финансијски извештај о пословању за 2013. годину

Финансијски извештај о пословању за 2014. годину

Финансијски извештај о пословању за 2015. годину

Годишњи документ о објављеним информацијама у 2014. години

Годишњи документ о објављеним информацијама у 2015. години

Годишња скупштина 2015.

Записник са редовне годишње скупштине

Извештај о редовној седници скупштине акционара 2015. године

Усвојене одлуке са редовне седнице скупштине акционара 2015. године

Годишњи извештај за 2014. годину

Годишња скупштина 2014.

Записник са редовне годишње седнице скупштине

Извештај о одржаној редовној седници скупштине акционара

Усвојене одлуке на седници скупштине акционара

Годишњи извештај „Огрев“ а.д. за 2013. годину

Ванредна Скупштинa 2013.

Извештај са ванредне скупштине 20.12.2013. године

Записник са ванредне седнице скупштине 20.12.2013. године

Годишња скупштинa 2013.

Записник са скупштине 17.06.2013. године

Извештај о одржаној скупштини

Годишњи извештај за 2012. годину

Кодекс корпоративног управљања

Извештаји и документа – претходне године

Документ о објављеним информацијама за 2013. годину

Документ о објављеним информацијама за 2012. годину

Годишњи извештај за 2012. годину

Годишњи извештај за 2011. годину

Пословник о раду скупштине

Статут

Уговор о организовању