Vanredna skupština 19.09.2016.godine

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara održane 19.09.2016. godine

Vanredna skupština 05.07.2016.godine

Poziv na sednicu 05.07.2016. godine

Predlozi odluka sa obrazloženjem

Punomoćje – glasački listić

Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara 05.07.2016 godine

Izveštaj sa vanredne sednice 05.07.2016. godine

Redovna skupština 2016.godine

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 2016. godine

Vanredna sednica 31.05.2016.godine

Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici 31.05.2016.

Zapisnik sa sednice 31.05.2016. godine

Akcije „Ogrev“ a.d. Zrenjanin

Obaveštenje o nameri preuzimanja

Izveštaj o preuzimanju akcija

Obaveštenje o značajnom učešću

Ponuda za preuzimanje akcija

Obaveštenje zaposlenima o ponudi za preuzimanje akcija Ogrev AD

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija Ogrev AD

Obrazac MU

Godišnja skupština 2016.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu

Poziv

Punomoćje – glasački listić

Godišnji izveštaj o poslovanju

Izveštaj revizora o finansijskim izveštajima za 2015. godinu

Finansijski izveštaj za 2015. godinu

Vanredna skupština 31.05.2016. godine.

Poziv

Punomoćje-glasački listić

Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog okupa

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014.godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu

Finansijski izveštaj o poslovanju za 2013. godinu

Finansijski izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Finansijski izveštaj o poslovanju za 2015. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2014. godini

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2015. godini

Godišnja skupština 2015.

Zapisnik sa redovne godišnje skupštine

Izveštaj o redovnoj sednici skupštine akcionara 2015. godine

Usvojene odluke sa redovne sednice skupštine akcionara 2015. godine

Godišnji izveštaj za 2014. godinu

Godišnja skupština 2014.

Zapisnik sa redovne godišnje sednice skupštine

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici skupštine akcionara

Usvojene odluke na sednici skupštine akcionara

Godišnji izveštaj „Ogrev“ a.d. za 2013. godinu

Vanredna Skupština 2013.

Izveštaj sa vanredne skupštine 20.12.2013. godine

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine 20.12.2013. godine

Godišnja skupština 2013.

Zapisnik sa skupštine 17.06.2013. godine

Izveštaj o održanoj skupštini

Godišnji izveštaj za 2012. godinu

Kodeks korporativnog upravljanja

Izveštaji i dokumenta – prethodne godine

Dokument o objavljenim informacijama za 2013. godinu

Dokument o objavljenim informacijama za 2012. godinu

Godišnji izveštaj za 2012. godinu

Godišnji izveštaj za 2011. godinu

Poslovnik o radu skupštine

Statut

Ugovor o organizovanju