Од произвођача опекарских производа издвајамо:  Terran, "Младост " из Лесковца, "Тоза Марковић" из Кикинде...