У понуди нашим купцима су: даске, резане греде, штафле, летве, суве даске и остали производи од дрвета у грађевинарству