Добродошли у Огрев

Огрев“ послује са три стоваришта од којих се два налазе у самом граду на изузетно повољним локацијама ( пут за Вршац : Стовариште 2, Лазаревачки друм 13 и пут за Нови Сад: Стовариште 4, Железничка бб ), а један у околном насељеном месту Меленци.

Read more