Лазаревачки друм бб
23000 Зрењанин
+381 (0)23 563 120 (централа)
+381 (0)23 526 470 (Иван Радин - директор)
ogrev@ogrevzr.com
Железничка бб
23000 Зрењанин
+381 (0)23 563 240 (стовариште)
ogrev@ogrevzr.com
Вујице Вујанов бб
23270 Меленци
+381 (0)23 731 518 (стовариште)
ogrev@ogrevzr.com

Контактирајте нас